Archive for the ‘TayLandlı Hırsız Thai Thıef’ Category

Taylandlı Hırsız Thai Thıef

Nisan 27, 2009

TayLandlı Hırsız Thai Thıef

2. Dünya Savaşı sırasında Japon birlikleri Güneydoğu Asya’ya saldırarak pek çok ülkeyi koloni haline getirmişlerdir.Tayland hükümeti; bu birliklerin silah ve savaş ganimeti altınlarla yüklü trenlerinin Orta Asya’ya geçişine onay vermiştir.
Ünlü hırsız Khom bu treni soymayı düşünürken Japon birliklerine karşı olan gurubun lideri Toe da treni durdurma planları yapmaktadır.
Ancak işler karışacak her ikisi de Japon askerlerinden kaçan bir gizli ajana yardım etmek zorunda kalacaklardır